DE HEUS KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO NGÀNH CHĂN NUÔI

26 tháng 3 2024
-
5 phút

DE HEUS KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO NGÀNH CHĂN NUÔI

Dân số thế giới gia tăng nhanh chóng kéo theo nhu cầu về thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm từ chăn nuôi, ngày càng tăng cao. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ngành sản xuất thực phẩm trong việc đảm bảo an ninh lương thực và đồng thời, bảo vệ môi trường. De Heus, với sứ mệnh góp phần tạo ra thực phẩm sạch và lành mạnh, hướng đến phát triển bền vững toàn diện thông qua chương trình Responsible Feeding – Chăn Nuôi có Trách Nhiệm.

Chương trình này định hướng De Heus cải thiện tính bền vững của chính mình thông qua việc sản xuất có trách nhiệm với môi trường và xã hội, cũng như thúc đẩy tính bền vững của cả chuỗi cung ứng thông qua hợp tác cùng hành động với khách hàng và đối tác. Ngoài ra, mang lại các giá trị tích cực cho nhân viên và cộng đồng nơi De Heus đang hoạt động cũng là một phần quan trọng trong định hướng phát triển bền vững toàn diện của De Heus.

Để có thể sản xuất có trách nhiệm hơn, De Heus chú trọng sử dụng nguyên liệu bền vững như một trong những các tiếp cận quan trọng. De Heus tích cực sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, có thể truy xuất nguồn gốc. Các nguyên liệu này cũng phải được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín về phương thức sản xuất có đạo đức, đảm bảo quyền lợi của người lao động, không làm giảm diện tích rừng hoặc lạm dụng nguồn tài nguyên từ biển.  

Với việc sử dụng nguyên liệu bền vững, De Heus đang góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo công bằng xã hội cho thế hệ tương lai.

Để tìm hiểu thêm về nỗ lực của De Heus về sử dụng nguyên liệu bền vững, vui lòng truy cập:

Chính sách sử dụng nguyên liệu bền vững