De Heus tham gia triển lãm Vietstock 2014

15 tháng 10 2014
-
3 phút

De Heus tham gia triển lãm Vietstock 2014 tại SECC (Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn) từ ngày 15-17/10