De Heus tham gia triển lãm Vietstock 2014

15 tháng 10 2014

De Heus tham gia triển lãm Vietstock 2014 tại SECC (Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn) từ ngày 15-17/10