Nhân viên Kỹ thuật trại (Gia Súc)

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại là người chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn kỹ trại và năng suất của trại, đề xuất ý kiến đóng góp giúp cải tiến năng suất của trại; Kiểm soát tối đa quá trình thực hiện đảm bảo quy trình ATSH của bản thân, và nhóm phụ trách; Đào tạo và hướng dẫn chuyên môn cho công nhân trại.

Vị trí tuyển dụng

TOÀN QUỐC

TOÀN THỜI GIAN

CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI, THÚ Y HOẶC CÁC NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại (Gia Súc)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hành quy trình chăm sóc đàn heo theo tiêu chuẩn (SOPs) của công ty.
 • Quan sát, phát hiện và có biện pháp chăm sóc và chữa trị đúng đắn khi sức khỏe đàn heo có vấn đề.
 • Hướng dẫn các kiến thức kỹ thuật và kỹ năng liên quan cho đội ngũ công nhân tại trại.
 • Phối hợp với các nhóm liên quan kịp thời phản ánh và phòng ngừa những vấn đề tiềm tàng cũng như phương án cải tiến cách làm việc.
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ATSH của công ty.
 • Thực hiện vệ sinh và sát trùng cần thiết để đảm bảo vệ sinh khu vực chăn nuôi và sinh hoạt.
 • Ghi chép chính xác dữ liệu ở trại hàng ngày.
 • Báo cáo công việc định kì theo yêu cầu của quản lý.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quan lý trực tiếp.
 • Đảm bảo thực hiện các kĩ thuật chăm sóc, chăn nuôi heo một cách hiệu quả theo quy chuẩn của công ty.
 • Không để xảy ra bất kì sự cố ATSH ở trại.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành nghề có liên quan chăn nuôi, thú y.
 • Từ 02 - 03 năm kinh nghiệm thực tiễn tại vị trí chuyên môn về kỹ thuật.
 • Kinh nghiệm vững chắc trong mảng kỹ thuật với tư duy thực tiễn và kĩ thuật chăn nuôi heo.
 • Năng động và chủ đông trong công việc.
 • Kỹ năng sử dụng máy tính (đặc biệt là Excel) và năng lực học hỏi sử dụng các phần mềm, ứng dụng khác.
 • Kỹ năng làm việc tốt một cách độc lập và theo đội nhóm.
 • Thái độ làm việc tích cực, đáng tin cậy, trung thực và chăm chỉ.

HÃY ỨNG TUYỂN NGAY!