De Heus chính thức mua lại mảng thức ăn chăn nuôi của Masan

Ngày 5/11/2021, De Heus Việt Nam vừa có quyết định về việc ký thỏa thuận chiến lược với Masan, theo đó De Heus sẽ kiểm soát 100% mảng hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi MNS Feed

Xem Thêm