Giám Sát Kinh Doanh - Thức Ăn Cá Koi

Giám sát kinh doanh chịu trách nhiệm phát triển, hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, thúc đẩy đội ngũ sales đạt mục tiêu kinh doanh (sản lượng, doanh thu) và lợi nhuận cho khu vực địa lý phụ trách.

Vị trí tuyển dụng

HỒ CHÍ MINH

TOÀN THỜI GIAN

ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ứng tuyển ngay

Giám Sát Kinh Doanh - Thức Ăn Cá Koi

Mô tả công việc:

 • Xây dựng, điều hành và kiểm soát đội ngũ kinh doanh trong khu vực phụ trách nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng tháng, quý, năm theo vùng quản lý. (Sản lượng, Đại lý, nhà phân phối, điểm bán, khách hàng mới; các hoạt động thị trường cho chính mình và nhân viên trong vùng…).
 • Thực hiện mọi nỗ lực để tối đa hóa sản lương và doanh thu cho cả hiện tại và dài hạn.
 • Đề xuất các mục tiêu kinh doanh phù hợp thực tế và kế hoạch hoạt động hàng tháng cho đội ngũ sales với sự tư vấn của quản lý trực tiếp, và chuẩn bị các dự đoán hoạt động kinh doanh đúng lúc.
 • Xây dựng chiến lược Kinh Doanh ngắn và trung hạn trong khu vực quản lý.(1-3 năm)
 • Khai thác các khu vực mới nằm trong vùng quản lý cũng như mở rộng khu vực phát triển kinh doanh.
 • Theo dõi các xu hướng kinh doanh và hoạt động của công ty đối thủ trong khu vực được giao.
 • Khảo sát và báo cáo chi tiết các thông tin, hoạt động của đối thủ.
 • Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với tình hình thị trường và chiến lược của công ty.
 • Phân công các khu vực cho nhân viên và xây dựng mục tiêu kinh doanh cá nhân cho nhân viên
 • Xem xét hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh, động viên khuyến khích và thúc đẩy họ để đạt được những thành quả cao hơn.
 • Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển thị trường mới và giữ thị trường cũ.
 • Giám sát hiệu quả hoạt động của Nhân viên dưới quyền.
 • Đào tạo các kỹ năng cần thiết cho Nhân Viên nhằm phục vụ tốt công việc và phát triển thị trường, nhân viên.
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh vùng thu thập và phân tích các thông tin trên thị trường bao gồm cả đối thủ và sản phẩm của họ.
 • Tiến hành xúc tiến khuyến mãi, ưu đãi, và các hoạt động chiến lược khác theo yêu cầu cho thị trường được sự tán thành của quản lý trực tiếp.
 • Phản hồi những tiêu chí liên quan đến chất lượng và sự ổn định của sản phẩm trong vùng phụ trách.
 • Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng. Đưa ra hướng giải quyết mang tính xây dựng tất cả các khiếu nại của khác hàng liên quan trong khu vực quản lý.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc kinh doanh, Giám đốc mảng Thú Cưng, Ban Giám Đốc và các cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thủy Sản, Sinh Học (Công Nghệ Sinh Học) hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu công việc.
 • 3 - 5 năm kinh nghiệm kinh doanh/bán hàng trong mảng thức ăn Thủy sản, Thức ăn Cá cảnh hoặc ngành hàng thuốc Thủy Sản.
 • 2 – 3 năm kinh nghiệm quản lý đội/nhóm kinh doanh.
 • Có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Nhạy bén trong kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý và kết nối đội nhóm.
 • Kỹ năng tổ chức và phân tích.
 • Kỹ năng thương lượng và thuyết phục tốt.
 • Ra quyết định: ra quyết định và dự đoán được hậu quả của nó và ra quyết định trong các tình huống bất thường.
 • Quản lý: có khả năng hướng dẫn cá nhân, nhóm và động viên họ đạt được các mục tiêu thông hiệu quả; thể hiện ý kiến và suy nghĩ của họ. Dễ dàng tiếp cận và chấp nhận người khác. Gương mẫu và tạo cho người khác sự quyết tâm để đạt mục tiêu mong muốn.
 • Kinh doanh: có thể thấy được cơ hội, biến nó thành chiến lược, nâng cao và phát triển hoạt động để đóng góp tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro.
 • Hướng tới kết quả: tập trung vào các biện pháp cụ thể và mục tiêu để có kết quả cao nhất.

Hãy ứng tuyển ngay!