Nhân Viên QA

Nhân viên QA là người kiểm soát tính đúng đắn của hệ thống, việc thực hiện theo đúng quy trình của các bộ phận tại nhà máy.

Vị trí tuyển dụng

Nhà Máy Khu Vực Miền Đông Nam Bộ.

TOÀN THỜI GIAN

ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên QA

Mô tả công việc:

  • Duy trì rà soát tài liệu, văn bản, hệ thống quản lý chất lượng ISO/ Global G.A.P, BAP, HACCP, GMP+,… tại nhà máy phụ trách.
  • Duy trì, ban hành, tham gia chỉnh sửa các chính sách, quyết định của QA và Ban Lãnh Đạo.
  • Kiểm soát tính đúng đắn của hệ thống, việc thực hiện theo đúng qui trình của các bộ phận tại nhà máy.
  • Đánh giá nội bộ tại nhà máy phụ trách và bên ngoài nhà máy phụ trách.
  • Đánh giá nhà cung cấp.
  • Tổng hợp dữ liệu của nhà máy để thực hiện báo cáo cho lãnh đạo và tập đoàn.

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

  • Có hơn 2 năm kinh nghiệm tại các Công ty sản xuất đa quốc gia, ưu tiên trong ngành sản xuất TACN.

Hãy Ứng Tuyển Ngay!