7760 - Thức ăn hỗn hợp vịt thịt từ 22 ngày - xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp vịt thịt từ 22 ngày - xuất chuồng

Mỗi một loại vật nuôi đòi hỏi một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. De Heus có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để tạo ra các giải pháp về dinh dưỡng, phù hợp cho các phương thức chăn nuôi vịt thịt.

  • Hàm lượng dinh dưỡng cao, vịt tăng trưởng nhanh với FCR thấp
  • Chất lượng cao, ổn định
  • Hỗ trợ tiêu hóa tối đa, tăng sức đề kháng, giảm chi phí thú y
  • Kích thích tính thèm ăn, không hao hụt nhờ kỹ thuật ép viên tối ưu, viên cứng chắc, không bể nát