7777 - Thức ăn hỗn hợp vịt, ngan đẻ cao sản

Thức ăn hỗn hợp vịt, ngan đẻ cao sản

Ngành chăn nuôi vịt đẻ mang lại giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi. Nuôi vịt đẻ đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững kỹ thuật, chú ý từ khâu chọn giống đến chăm sóc cũng như phòng trừ dịch bệnh, đặc biệt là thức ăn phù hợp. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho vịt đẻ của De Heus đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người chăn nuôi vịt, cho sản lượng trứng cao.

  • Cân đối acid amin thiết yếu cho trọng lượng trứng lớn
  • Giàu vitamin, acid béo cho năng suất trứng ổn định
  • Sử dụng nguồn khoáng hữu cơ cho vỏ trứng chắc và bền
  • Màu lòng đỏ đẹp