3525S - Thức ăn hỗn hợp heo thịt từ 22kg - 40kg

Thức ăn cho heo choai cao sản từ 22 -40kg

Chăn nuôi heo thịt rất phổ biến ở Việt Nam, giúp người chăn nuôi cải thiện đời sống kinh tế. Để đạt được hiệu quả chăn nuôi cao, người chăn nuôi phải quản lý được rất nhiều yếu tố, trong đó, thức ăn đóng một phần rất quan trọng. Dòng sản phẩm thức ăn dành cho heo thịt của De Heus là giải pháp tuyệt vời giúp đàn heo tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

  • Là dòng sản phẩm phù hợp cho các giống heo khác nhau
  • Giúp heo tăng trọng nhanh, FCR thấp, sử dụng an toàn
  • Sử dụng tối ưu và đặc biệt kinh tế cho heo từ 25 đến 60kg
  • Giá thành thức ăn hợp lý, tối ưu kinh tế, đặc biệt khi thị trường khó khăn về giá bán heo